Prevenir que li agafi una crisi

Per evitar que es produeixin situacions de crisi, ens pot anar bé:

 • Disminuir la tensió i l’estrès de l’ambient familiar.
 • Solucionar els problemes concrets que puguin potenciar-la:
  Intentar garantir el compliment del règim terapèutic.
  Fomentar un major grau d’autonomia.
  Marcar uns límits mínims que s’han de respectar.
  Fomentar el desenvolupament d’objectius personals en diferents àrees: laboral o ocupacional, lleure, relacions personals …
  Abordar el consum de drogues no prescrites si és el cas, prenent consciència del problema i fent un tractament específic.
 • Utilitzar una bona comunicació: directa, simple i breu.
 • Tenir cura de la comunicació no verbal (postura, distància, etc.).
 • Evitar amenaçar o fer xantatges.
 • Crear un clima de calidesa i evitar sorolls i molèsties.
  Afavorir la presa de decisions. Si es tracta d’arribar a un acord, es pot escriure la conclusió final.
  Reforçar els aspectes positius i evitar la crítica constant.

Si el familiar s’altera, intentar canviar de tema amb tacte, oferir sortir de l’ambient o la situació en què es troba o fent alguna activitat que distregui.

També es poden reconèixer les emocions que la persona està sentint en aquells moments, deixant de banda el contingut de la conversa.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C