Prevenir que li agafi una crisi

Per evitar que es produeixin situacions de crisi, ens pot anar bé:

 • Disminuir la tensió i l’estrès de l’ambient familiar.
 • Solucionar els problemes concrets que puguin potenciar-la:
  Intentar garantir el compliment del règim terapèutic.
  Fomentar un major grau d’autonomia.
  Marcar uns límits mínims que s’han de respectar.
  Fomentar el desenvolupament d’objectius personals en diferents àrees: laboral o ocupacional, lleure, relacions personals …
  Abordar el consum de drogues no prescrites si és el cas, prenent consciència del problema i fent un tractament específic.
 • Utilitzar una bona comunicació: directa, simple i breu.
 • Tenir cura de la comunicació no verbal (postura, distància, etc.).
 • Evitar amenaçar o fer xantatges.
 • Crear un clima de calidesa i evitar sorolls i molèsties.
  Afavorir la presa de decisions. Si es tracta d’arribar a un acord, es pot escriure la conclusió final.
  Reforçar els aspectes positius i evitar la crítica constant.

Si el familiar s’altera, intentar canviar de tema amb tacte, oferir sortir de l’ambient o la situació en què es troba o fent alguna activitat que distregui.

També es poden reconèixer les emocions que la persona està sentint en aquells moments, deixant de banda el contingut de la conversa.