Servei d’acollida, orientació i suport a persones amb qualsevol problemàtica social, incloses les drogodependències, ludopates i altres.

UBICACIÓ

Oficina d’acollida d’El Far
Pirineus, 2 (08923 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Débora Rodríguez (directora de l’entitat)
Andrés Pedreira (educador responsable)
Tel. 625 957 322
directora@elfarsocial.cat

A QUI S’ADREÇA

El programa d’atenció s’adreça a persones drogodependents en situació de desestructuració personal.

PROGRAMES

  • Atenció, suport i derivació a persones drogodependents.
  • Inserció en els àmbits laboral, econòmic, familiars, d’oci i social.
  • Derivació i acompanyament a recursos residencials, de salut i socials.

VIA D’ACCÉS

S’hi pot accedir directament o derivat per serveis socials i altres equipaments.

MÉS INFORMACIÓ

http://elfarsocial.cat