Servei d’atenció domiciliària pensat per atendre a adolescents i joves en situacions d’alt risc en diversos àmbits de la vida, per un equip que s’integra com un recurs dins de la xarxa comunitària de salut mental per donar assistència a aquells joves que tenen dificultats per vincular-se als serveis.


UBICACIÓ

Carrer del Temple, 15-19 (08911 Badalona)


CONTACTE

Mark Dangerfield (coordinador  i psicòleg clínic)
Tel. 93 380 30 57 / 654 942 924
mdangerfield@fvb.cat


HORARI

Atenció feiners de 9 a 17 h.


A QUI S’ADREÇA

Adolescents i joves amb un problema de salut mental que presenten dificultats per rebre atenció al CSMIJ o que la rebutgen activament, en diferents situacions:

  • Situació clínica d’alta complexitat.
  • Absentisme escolar (detectat per l’EAP o serveis socials).
  • Risc d’exclusió social (detectat per serveis socials, l’EAIA o altres serveis de protecció a la infància).

PROGRAMES

  • Treball clínic amb adolescents i joves allà on la persona se senti més còmode.
  • Intervenció i suport a les famílies.
  • Foment del vincle amb recursos de la comunitat.
  • Coordinació amb la xarxa assistencial.

VIA D’ACCÉS

S’hi accedeix derivat des del CSMIJ o algun altre servei. El o la professional referent es posa en contacte per telèfon o correu-e amb l’ECID amb un informe de derivació.
L’ECID valorarà la derivació i quan s’iniciï el tractament posarà en contacte amb la família per començar el treball al domicili o on sigui adient, de manera coordinada amb el CSMIJ i el servei derivador.


MÉS INFORMACIÓ

http://www.fvb.cat


GESTIONA

Fundació Vidal i Barraquer.