Espai per a persones amb problemes de salut mental, que realitza activitats socioeducatives i de lleure dirigides a la recuperació, la inserció social i la sensibilització de la resta de la comunitat.


UBICACIÓ

Major, 67 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Dani López (coordinador)
Tel. 93 391 30 78 / 639 963 449
csgramenet@fundacio.salutmental.org

A QUI S’ADREÇA

Persones adultes amb problemes de salut mental que necessiten d’un procés d’inserció social i lleure constructiu.

PROGRAMES

  • Potenciació d’autonomia, qualitat de vida i socialització a través d’activitats internes i autogestionades, i externes.
  • Activitats de sensibilització i col·laboració amb altres entitats.
  • Derivació a centres de salut mental ambulatoris i hospitalaris.

VIA D’ACCÉS

Derivació de professionals i per iniciativa pròpia.

GESTIONA

Fundació privada Salut Mental Catalunya.