Possiblement la millor manera de sensibilitzar les persones, treballar contra l’estigma i normalitzar la diversitat pel que fa a la salut mental, siguin les històries de vida en primera persona fetes per persones que han tingut o tenen problemes de salut mental.

Per ajudar a les persones que volen fer-ho, Obertament ha fet aquesta guia pràctica més que recomanable. Es tracta d’una proposta útil i que va al gra.