Centres d’atenció sanitària ubicats als diferents barris de la ciutat, on es fa una primera valoració dels trastorns mentals i les addiccions, es tracten quan no són greus i es deriva a serveis especialitzats quan es necessari.


UBICACIÓ I CONTACTE

CAP Llatí

Perú, 60-62 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 468 51 90
abs2.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Santa Coloma de Gramenet

Major, 49-53 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 466 20 96
abs4.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Dr. Vilaseca (Can Mariner)

Sant Carles, 79 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 466 64 85
abs1.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Santa Rosa

Elcano, s/n (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 466 57 30
strosa.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Singuerlín

Santiago Rusiñol, 64 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 468 58 00
abs3.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP El Fondo

Mossèn Jacint Verdaguer, 118 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 468 15 64
fondo.stacoloma.sanitat@gencat.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemes de salut de la ciutat inclosos els relacionats amb els trastorns mentals, les drogodependències i les socioaddiccions.

PROGRAMES

Salut mental

  • Detecció i actuació preventiva relacionada amb la salut mental amb adolescents de centres amb secundària obligatòria (programa Salut i Escola).
  • Grups psicoterapèutics a un CAP per a persones amb ansietat o depressió lleu o moderada.
  • Atenció psiquiàtrica per part d’especialistes de la xarxa de salut mental.
  • Derivació a la xarxa comunitària d’atenció en salut mental.

Drogodependències

  • Detecció i actuació preventiva relacionada amb les drogues amb adolescents de centres amb secundària obligatòria (programa Salut i Escola).
  • Atenció especialitzada i tractament per part d’especialistes en drogodependències amb un seguiment físic, psiquiàtric i psicològic.
  • Desintoxicació ambulatòria.
  • Derivació a la xarxa comunitària d’atenció a les drogodependències.

VIA D’ACCÉS

Al servei d’atenció primària directament o mitjançant cita prèvia.

Als serveis especialitzat s d’atenció en salut mental o drogodependències mitjançant la derivació del metge o metgessa de família.
Es pot demanar hora per internet a https://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm o al tel. de cita prèvia 93 462 86 00.

GESTIONA

Institut Català de la Salut.