Servei de subministrament de metadona i assessorament sociosanitari per a persones drogodependents en tractament o amb una pauta de desintoxicació a opiacis.


UBICACIÓ

Parades a Santa Coloma de Gramenet de dilluns a divendres:

  • Esperit Sant –c. Josep Pons i Rabada davant de l’aparcament de l’hospital (de 13 a 13.30 h).
  • Avinguda Pallaresa – a tocar del riu Besòs (de 13.45 a 14.15 h).

CONTACTE

Immaculada Rivas (directora): inmaculada.rivas@imspbdn.cat
Tel. 93 384 64 52

A QUI S’ADREÇA

Persones drogodependents majors de 18 anys.

PROGRAMES

  • Tractament amb metadona per a desintoxicació o deshabituació.
  • Detectar malalties associades a les drogodependències.
  • Suport sociosanitari i educació per a la salut.
  • Reducció de riscos i danys.

VIA D’ACCÉS

Derivació des del CAS de drogodependències.

GESTIONA

Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona (IMSP).