UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones majors de 18 anys afectades d’un trastorn mental greu –segons criteris del CatSalut– que presentin les necessitats de rehabilitació psicosocial amb una previsió d’ingrés no superior a 3 mesos.

PROGRAMES

  • Valoració i tractament de la patologia psiquiàtrica i orgànica.
  • Seguiment psicològic, sanitari i social.
  • Teràpia ocupacional.
  • Activitats hospitalàries de rehabilitació.
  • Reinserció comunitària.
  • Activitats motrius, cognitives, psicosocials i psicoeducatives.
  • Orientació laboral i de lleure.

VIA D’ACCÉS

Sol·licitud des d’una altre recurs de la xarxa de salut mental.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.