UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb una presència simultània d’un trastorn mental greu descompensat i d´un trastorn per ús de drogues en fase aguda d´intensitat moderada o greu que, per les seves característiques, requereixen un tractament en règim d’ingrés en un únic dispositiu assistencial.

PROGRAMES

  • Atenció integral sanitària d’un trastorn per ús de drogues i d’un trastorn mental (psicosi, depressió major o altres trastorns mentals greus).
    • Educació per a la salut de les persones afectades.

VIA D’ACCÉS

Ingrés per urgències des del Centre assistencial Emili Mira, o ingrés programat derivat per la xarxa de salut mental i addiccions.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.