UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones majors d’edat que presenten un trastorn mental sever amb inestabilitat clínica que resulta d’alt risc per a la pròpia persona i les que l’envolten, amb necessitat d’una rehabilitació orientada a la consciència de malaltia, millora dels dèficits funcionals i promoció de la capacitat d’autocura que possibiliti l’assoliment
de certs nivells d’autonomia.

PROGRAMES

  • Valoració i tractament de la patologia psiquiàtrica i somàtica.
  • Seguiment psicològic, sanitari i social.
  • Teràpia ocupacional.
  • Activitats rehabilitadors i de reinserció hospitalàries i comunitàries.
  • Tallers d’activitats quotidianes, de mobilitat funcional, esportives, artístiques i lúdiques.
  • Voluntariat.

VIA D’ACCÉS

Sol·licitud des d’un altre recurs de la xarxa de salut mental.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.