UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Núria)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental o afectada per un trastorn mental sever menors de 65 anys i residents a Catalunya, que puguin realitzar les activitats quotidianes amb supervisió externa i que requereixin un acolliment amb caràcter temporal o permanent.

PROGRAMES

  • Allotjament.
  • Serveis bàsics d’acolliment, convivència i relacions interpersonals i socials, i manutenció.
  • Suport personal.
  • Atenció a la salut i seguretat i neteja de la llar.
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal i lleure.
  • Assessorament i supervisió.
  • Activitats de la vida diària, de mobilitat funcional, esportives i tallers (relaxació, automedicació, jardineria i altres).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant una sol·licitud de la persona que necessita la llar residència al Departament de Benestar i Família.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.