UBICACIÓ

Àngel Guimerà, 6-8, baixos (08923 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Sergi de Diego (director)
Eulalia Sayrach (sots-coordinadora)
Tel. 93 466 82 02
csmij@fvb.cat

A QUI S’ADREÇA

Infants, adolescents i joves menors de 18 anys amb problemes en salut mental de Santa Coloma de Gramenet.

PROGRAMES

  • Assistència en Salut Mental: diagnòstic, orientació i tractament dels trastorns de Salut Mental dels nens i adolescents menors de 18 anys de la població.
  • Atenció als infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Barcelonès Nord i de suport als seus centres residencials (Petit Príncep de Santa Coloma de Gramenet i altres).
  • Atenció a menors amb trastorns mentals greus i llurs famílies.
  • Col·laboració amb el programa Salut i escola als centres educatius i suport a l’escola d’educació especial Josep Sol per a l’atenció d’infants amb trastorns de l’espectre autista.
  • Intervenció a les unitats de suport a l’educació especial dels Ins Can Peixauet i Les Vinyes, i escola Fray Luis de León.

VIA D’ACCÉS

Derivació de serveis professionals.

GESTIONA

Fundació Vidal i Barraquer.