Butlletí del Canal Drogues

El Canal Drogues de l’Agència de Salut Pública publica cada dos mesos un butlletí. Aquest ofereix als i a les professionals noticies destacades, programes, projectes internacionals i publicacions més rellevants al voltant de l’epidemiologia, la prevenció,...